01-Elektrik Elektronik - page 9

MWF - 07/06 - 02549_TR - ©
Makaronlu Lehimli Kablo Uçlarý
Elektronik sýcak hava faný
HLG 2300-LCD
Art.-Nr. 0702 203 0
Amb./Ad.
1
Reflektörlü meme
Art.-Nr. 0702 200 004
Amb./Ad.
1
Reflektörlü lehim memesi
Art.-Nr. 0702 200 006
Amb./Ad.
1
Kendinden korumalý gazlý lehim cihazý WGLG 100
Art.-Nr. 0984 990 100
Amb./Ad.
1
Avantajlar
Birleþtirme, lehimleme, izolasyon, sýzdýrmazlýk
tek bir iþ adýmýnda (zamandan tasarruf).
Þeffaf makaron
baðlantýnýn optik olarak kontrolü mümkün.
Teknik bilgiler
Sýcaklýk kullaným
–55°C ile+125°C arasý (düz kablo ucu)
aralýðý
–40°C ile +125°C arasý (kablo ucu)
Büzülme sýcaklýðý
> 200°C
Elektriksel yalýtým dayanýmý
2 kV
Koruma türü
IP 67
Düz kablo ucu, RoHS uyumlu
Kablo ucu, RoHS uyumlu, UL onaylý.
Ýlave ürünler
Hatlar mm
2
Demet Ø maks.
Art.-Nr.
Amb./Ad.
min.
maks.
0,7 2,4
3,3 mm
0555 924 10
2,0 4,0
4,5 mm
0555 924 20
25
3,5 8,0
7,0 mm
0555 924 30
7,5 12,0 9,0 mm
0555 924 40
Uzunluk mm Demet Ø maks.
Art.-Nr.
Amb./Ad.
Yakl. 42
2,7 mm
0555 926 1
100
Yakl. 42
4,5 mm
0555 926 2
Yakl. 42
6,0 mm
0555 926 3
50
Düz kablo ucu, UL onaylý
Uzunluk mm Demet Ø maks.
Art.-Nr.
Amb./Ad.
Yakl. 26
1,7 mm
0555 923 0
100
Yakl. 42
2,7 mm
0555 923 1
25/100
Yakl. 42
4,5 mm
0555 923 2
Yakl. 42
6,0 mm
0555 923 3
25/50
Özel kablo ucu seti
Ýçerik:
3 boyut lehimli düz kablo ucu kýrmýzý/mavi/sarý 10'ar adet.
3 boyut makaronlu düz kablo uçlarý kýrmýzý/mavi/sarý 10'ar
adet.
4 boyut makaronlu yassý kablo uçlarý/dili kýrmýzý/mavi/sarý
10'ar adet.
4 ATO Kapaklý yassý sigorta tutucu (su sýzdýrmaz),
maks. yükleme gerilimi: 32 V,
maks. yükleme akýmý: 20 A.
= 104 parça.
Art.-Nr. 0964 555 24
Amb./Ad. 1
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...54
Powered by FlippingBook